ROZDAJEMY BONY!

 

go bon na zakupy lipiec 13x9cm podglad

 


go bony za paragony lipiec 476x224cm podglad


W dniach 13-26 lipca 2015 zrób zakupy za min 100 PLN (łączyc można 3 paragony)
i 26 lipca w godzinach 11:00 - 19:00 odbierz bon zakupowy o wartości 20 PLN.

Regulamin Konkursu „Bony za paragony”
W GALERII OSTROWIEC 2015r.

 

1

Postanowienia ogólne

 Organizatorem konkursu "Bony za paragony" zwanego dalej „Konkursem”, Neon Shake Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 1 lok. 414, 50-032 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473194, NIP: 8971791706 zwany dalej „Organizatorem”.

Partnerem głównym Konkursu jest firma Galeria Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 30 w Ostrowcu Świętokrzyskim (zwana dalej „Partnerem”).

 

2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela opiekuna prawnego.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Koordynatora, Administracji Centrum, pracownicy ochrony, pracownicy serwisu sprzątającego, pracownicy serwisu technicznego a także członkowie ich rodzin oraz pracownicy i właściciele punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Ostrowiec. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w potwierdzeniu odbioru nagrody w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

7. Administratorem danych jest Organizator Konkursu.

 3

Czas trwania i miejsce Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w dniach 13 – 26 lipca 2015 r. Konkurs polega na dokonywaniu zakupów premiowanych nagrodą – bonem na zakupy o wartości 20 zł.

Zakupy będzie można dokonywać w dniach 13 – 26 lipca 2015r. W dniu 26 lipca w godzinach 11:00 - 19:00 (lub do wyczerpania zapasów bonów) paragony będzie można wymieniać na nagrody - bony na zakupy o wartości 20 zł, na stanowisku konkursowym.

Bony będzie można realizować w sklepach i punktach usługowych Galerii Ostrowiec w dniach 26 lipca do 2 sierpnia 2015r.

 

2. Zakupów można dokonywać we wszystkich sklepach i punktach usługowych Galerii Ostrowiec poza Tesco, Apteką, Poczta Polska, Plus.

3. Bony - nagrody można realizować we wszystkich sklepach i punktach usługowych Galerii Ostrowiec poza Tesco, Apteką, Poczta Polska, Plus.

 

4

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

  1. 1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w sklepach oraz punktach usługowych znajdujących się na terenie Galerii Ostrowiec, poza Tesco, Apteką , Poczta Polska, Plus.zakupów za kwotę nie niższą niż 100 zł brutto (można połączyć maksymalnie trzy paragony) potwierdzających zakup w okresie 13 – 26 lipca 2015r.

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonanych w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Konkursie mogą brać udział tylko paragony dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Konkursie nie mogą brać udziału paragony, na których widnieją: napoje alkoholowe, produkty tytoniowe lub produkty lecznicze. Z konkursu wyłączone są również transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, kantorach oraz wpłaty i wypłaty bankomatowe a także doładowania telefonów. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z Konkursu, podstawą do wydania nagrody będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych. Z konkursu wyłączone są również zakupy dokonane w hipermarkecie Tesco.

3. Uczestnictwo w Konkursie może nastąpić jedynie na podstawie przedstawionych paragonów (nie dotyczy paragonów z TESCO, Apteki, Plusa, Poczty Polskiej) jednokrotnie wykorzystanych. Oryginalne paragony zostaną opieczętowane i podpisane przez pracownika Organizatora, a następnie oddane ich posiadaczom. Okazanie paragonów biorących udział w Konkursie jest niezbędne do otrzymania przyznanej nagrody.

 

5
Nagrody

 1 Pula nagród w Konkursie wynosi 500 nagród.

2. Nagrodami w Konkursie są bony na zakupy o wartości 20 zł do wykorzystania w punktach handlowych i usługowych w Galerii Ostrowiec poza hipermarketem Tesco, Apteką , Poczta Polska, Plus.

3. Uczestnikowi Konkursu za każdy paragon spełniający wymogi określone w rozdziale 4 przysługuje jedna, dwie lub maksymalnie trzy nagrody, w zależności od wartości ujętej na paragonie. Za każde ujęte na paragonie 100 złotych przysługuje jedna nagroda, jednak nie więcej niż trzy nagrody za jeden paragon.

4. Uczestnik Konkursu po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 4 i 5, otrzyma jedną, dwie lub maksymalnie trzy nagrody za jeden paragon, do wyczerpania asortymentu nagrody. Za kolejny przedstawiony paragon Uczestnik otrzyma kolejne nagrody zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 4 i 5, z tym zastrzeżeniem, że łączna pula nagród przyznana jednemu Uczestnikowi nie może przekroczyć kwoty 100 złotych.

5. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub wymiany nagrody na inną.

6. Nagrody w postaci opieczętowanych kuponów – bonów zakupowych o wartości 20 zł będą wydawane uprawnionym Uczestnikom Konkursu w Punkcie Konkursowym znajdującym się w pobliżu sklepów Greenpoint, Inglot, Triumph i Plus.

7. Wydanie nagrody może nastąpić jedynie na podstawie przedstawionych paragonów, jednokrotnie wykorzystanych. Oryginalne paragony zostaną opieczętowane i podpisane przez pracownika Organizatora, a następnie oddane ich posiadaczom.

8. Realizacja kuponów – bonów na zakupu, odbywa się w dniach 26 lipca do 2 sierpnia.2015r. w godzinach otwarcia centrum.Niezrealizowane w tym czasie kupony – bony na zakupy tracą ważność.

9. Podmiotem zobowiązanym do wydania Nagrody jest Organizator.

 

6

Reklamacje

1. Organizator Konkursu dopuszcza wnoszenie przez uczestników Konkursu reklamacji co do jego przeprowadzenia niezgodnie z regulaminem do dnia 30.08.2015 roku.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacji nie podlegają wyniki Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data odbioru przez Organizatora Konkursu zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

4. Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres: Neon Shake, ul. G. Zapolskiej 1 lok. 414, 50-032 Wrocław. Reklamacja powinna wskazywać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnoszącego reklamację wraz z dokładnym opisem przyczyn reklamacji.

5. Organizator Konkursu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora Konkursu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

7

Postanowienia końcowe

 1. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części obowiązków nałożonych na niego regulaminem.

3. Zgodnie z zapisem z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT Nagrody w Konkursie nie podlegają opodatkowaniu w związku z tym, że wartość jednostkowej Nagrody w Konkursie nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w Biurze Administracji Galerii Ostrowiec.

giacomo-conti.jpgde-facto.jpgactive-zone.jpgdeichman.jpgpepco.jpgplus-gsm.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgwranglerleeamericanos.jpgkwiaciarniaplakatb1_new.jpgtesco.jpgvision-express.jpg0008.jpgcity-sport.jpgcropp-th.pngkolporter.jpgapart-h60.jpgtop-secret.jpglee.jpgtriumph.jpgkilian-th.jpgrtv-euro-agd.jpggreenpoint-th.pnghouse.jpgsinsay.jpgeuronet.jpgamericanos.jpgmobilna-pizza.jpgwrangler.jpgtv-n.jpginglot.jpgpluspolsatogonowe.jpgkebab.jpgpoczta-polska.jpggatta.jpgmonnari.jpgpmp_plus_aph_logo_disclaimer_left.pngdiverse.jpglogo-t-mobile-02.pngwranglerleeamericanos-th.jpgplay.jpgpro-fashion.jpgAlleBeauty.jpgpuma.jpgwojas.jpglogo_4f_124x62px.jpgreserved.jpgsemilac.jpgapteka.jpgjysk.jpgmartes-sport.jpgccc.pngpluspolsatogonowe-th.jpgdino-salvani.jpgorange.jpghuse.jpgrossmann.jpg